Den här hemsidan är under uppbyggnad!

Välkommen till Tankar om högkänslighet!!

Här kan du läsa om högkänslighet, högkänsliga barn samt ha möjlighet att göra självtester. Du kan även läsa om de tjänster jag erbjuder såsom vägledningssamtal, föreläsningar samt kurser & retreat kring högkänslighet & högkänsliga barn.

Min förhoppning & drivkraft med mitt arbete är att sprida kunskap & förståelse för personlighetsdraget högkänslighet, både hos den enskilda individen men även i samhället i stort. Jag jobbar också för att fler högkänsliga ska få känna en glädje och stolthet över sin högkänslighet!

Vad innebär då högkänslighet?

Högkänslighet är ett medfött, ofta ärftligt personlighetdrag som ca 20% av jordens befolkning har.

Högkänslighet handlar om att man har ett känsligare nervsystem vilket gör att man fångar upp och tar in väldigt många intryck, även subtila sådana som går många andra obemärkt förbi.

Högkänsliga personer bearbetar tankar, känslor & intryck djupare än andra. Detta tar väldigt mycket energi, kraft och ork och medför att man lättare blir stressad och överstimulerad som högkänslig. Det är därför av största vikt att man hittar verktyg för att vårda och ta hand om sig själv så att högkänsligheten kan få kännas som den gåva och styrka som det faktiskt också är.

Välkommen att läsa mer om högkänslighet & de tjänster jag erbjuder i menyn här ovan!

Varma hälsningar

Josefine Henriksson, högkänslig & diplomerad högkänslighetsterapeut