Är du osäker på om barnet är högkänsligt?

Här nedan kan du läsa och svara på några påståenden kring högkänsliga barn för att se om du känner igen ditt barn i beskrivningen.

Viktigt att komma ihåg är att högkänsliga barn skiljer sig åt, precis som alla människor. Det högkänsliga barnet kan t.ex. vara extrovert eller introvert högkänslig vilket påverkar både barnets personlighet och beteende.

Ett extrovert högkänsligt barn kan t.ex. ha en längtan och vilja att umgås i stora sociala sammanhang och uppskatta att träffa nya människor och kanske ofta reagerar på överstimulering med högljudda utbrott och skrik.

Är det högkänsliga barnet istället introvert högkänslig kanske hen snarare drar sig mer undan, föredrar att umgås med en person i taget, är mer försiktig i nya sammanhang/bekantskaper och snarare tenderar att reagera på överstimulering genom att vända sig inåt och hålla det mer inom sig.

Oavsett vilket så är det viktigt att barnet får en god balans mellan stimulans och återhämtning eftersom högkänsliga barn lättare blir överstimulerade än andra barn.

Gällande huruvida man ska berätta för barnet eller inte om att man misstänker att hen är högkänslig så finns det många olika åsikter. Det finns inget rätt eller fel men viktigt att komma ihåg är att det trots allt är upp till den enskilda individen att definiera vem hen är.

Barnet kan vara ett känsligt barn med vissa drag av högkänslighet utan att man för den sakens skull behöver definiera barnet som “ett högkänsligt barn”.

Testet bör därför framförallt ha som fokus att öka förståelsen kring barnet och dess beteenden för att därefter lättare kunna möta och tillgodose barnets behov. Man kan se testet som att man lägger ett “pussel” kring att förstå mer om sitt barn, snarare än att man sätter en stämpel på det.

Påståendena i testet ska besvaras med ja/nej.

Obs! Det är viktigt att komma ihåg att inget psykologiskt test kan ge ett sådant tillförlitligt resultat att du ska förlita dig helt och fullt på det.