Är du osäker på om ditt barn är högkänsligt?

Funderar du på om ditt barn är högkänsligt eller HSP som det också kallas? Elaine Aron är psykolog & forskare och den som myntade begreppet highly sensitive person på 1990-talet. På hennes hemsida kan du svara på några frågor för att få reda på om ditt barn verkar vara ett extra sensitivt barn.

Klicka här för att komma till testet

Viktigt att komma ihåg är att högkänsliga barn skiljer sig åt, precis som alla människor. Det högkänsliga barnet kan t.ex. vara extrovert, introvert eller sensationssökande (läs mer om sensationssökande högkänsliga här) vilket också givetvis påverkar både barnets personlighet och beteende.

Ett extrovert högkänsligt barn kan t.ex. ha en längtan och vilja att umgås i stora sociala sammanhang, uppskatta att träffa nya människor och reagerar ofta på överstimulering med högljudda utbrott och skrik.

Är det högkänsliga barnet istället introvert högkänslig kanske hen snarare drar sig mer undan, föredrar att umgås med en person i taget, är mer försiktig i nya sammanhang/bekantskaper och snarare tenderar att reagera på överstimulering genom att vända sig inåt och hålla det mer inom sig.

Barnet kan vara ett känsligt barn med vissa drag av högkänslighet utan att man för den sakens skull behöver definiera barnet som ”ett högkänsligt barn”.

Oavsett vilket så är det viktigt att barnet får en god balans mellan stimulans och återhämtning eftersom högkänsliga barn lättare blir överstimulerade än andra barn.

Testet bör därför framförallt ha som fokus att öka förståelsen kring barnet och dess beteenden för att därefter lättare kunna möta och tillgodose barnets behov. Man kan se testet som att man lägger ett ”pussel” kring att förstå mer om sitt barn, snarare än att man sätter en stämpel på det.

Obs! Det är viktigt att komma ihåg att inget psykologiskt test kan ge ett sådant tillförlitligt resultat att du ska förlita dig helt och fullt på det. Påståenden bör snarare ses som exempel på hur det KAN vara för ett högkänsligt barn.

Gällande huruvida man ska berätta för barnet eller inte om att man misstänker att hen är högkänslig så finns det många olika åsikter. Det finns inget rätt eller fel men viktigt att komma ihåg är att det trots allt är upp till den enskilda individen att definiera vem hen är.