Eftersom högkänslighet är ett personlighetsdrag och ingen diagnos så kan du inte få ett utlånande av någon annan kring huruvida du är högkänslig eller inte. Det handlar snarare om att själv läsa på om högkänslighet för att få en större kunskap & insikt och för att se om man känner igen sig i beskrivningen av en högkänslig personlighet eller inte.

Här nedan kan du göra ett självtest kring högkänslighet. Testet består av ja/nej-frågor. Precis som med alla människor så skiljer även vi högkänsliga oss åt. Någon känner igen sig i alla påståenden i testet medan någon annan endast känner igen sig i ett par påståenden, oavsett vilket så kan du ändå räknas till en högkänslig person.

Det är viktigt att komma ihåg att inget psykologiskt test kan ge ett sådant tillförlitligt resultat att du bör basera ditt liv på det. Om du känner igen dig själv när du läser om högkänslighet så är du troligtvis högkänslig.

[BTEN id="246"]