Eftersom högkänslighet är ett personlighetsdrag och ingen diagnos så kan du inte få ett utlånande av någon annan kring huruvida du är högkänslig eller inte.

Det handlar snarare om att själv läsa på om högkänslighet för att få en större kunskap & insikt och för att se om man känner igen sig i beskrivningen av en högkänslig personlighet eller inte.

Funderar du på om du är högkänslig eller HSP som det också kallas? Klicka på länken nedan för att komma till Elaine Arons sida (Elaine Aron är forskare, psykolog och författare och var den som myntade uttrycket ”highly sensitive person” på 1990-talet). På hennes sida kan du göra ett gratis självtest för att se om du eller ditt barn är högkänslig eller om du är sensationssökande högkänslig. Klicka på länken nedan för att komma direkt till testet!

Precis som med alla människor så skiljer även vi högkänsliga oss åt. Någon känner igen sig i alla påståenden i testet medan någon annan endast känner igen sig i ett par påståenden, oavsett vilket så kan du ändå räknas till en högkänslig person.

Testet bör därför snarare ses som exempel på hur man KAN känna/uppleva saker som en högkänslig person. Vad som däremot definierar om man är en högkänslig person eller inte är att man som högkänslig person bör känna igen sig i grunddragen DOES, som alla ska ha funnits med sedan födseln/barndomen. Läs mer om detta under fliken ”Vad är högkänslighet”.

Det är viktigt att komma ihåg att inget psykologiskt test kan ge ett sådant tillförlitligt resultat att du bör basera ditt liv på det. Om du känner igen dig själv när du läser om högkänslighet så är du troligtvis högkänslig.