Har du ett barn i din närhet som du misstänker är högkänsligt?

Jobbar du kanske inom förskola/skola och önskar få kunskap & stöttning kring hur du på bästa sätt kan bemöta högkänsliga barn?

Eller är du kanske förälder till ett högkänsligt barn och längtar efter att få stöttning, förståelse & tips på verktyg för att på bästa sätt kunna vägleda & hjälpa ditt barn?

Vi fokuserar på barnets aktuella situation och på de eventuella utmaningar barnet har samt hur du kan stötta barnet på bästa sätt.

För att boka samtal maila:

josefine@tankaromhogkanslighet.se