Utbildning online om högkänsliga barn

Under hösten kommer jag tillsammans med Martina Hårdstål hålla en utbildning online om högkänsliga barn. Vi ses via zoom under 8 måndagar med start den 5/9. Under kursen kommer ni få en ökad kunskap och verktyg om hur man kan bemöta de högkänsliga
barnen. Vid varje tillfälle kommer vi prata kring ett specifikt tema/ämne. Vi kommer hålla en kortare genomgång/föreläsning, ni kommer få diskutera och reflektera kring olika ämnen tillsammans i mindre grupper, ni får möjlighet att ställa era frågor och vi kommer även skicka med material och våra bästa tips och förslag.

Vi kommer ta upp följande ämnen:

Vad innebär personlighetsdraget högkänslighet?

Högkänsliga barn- kännetecken, styrkor och utmaningar samt viktigt att tänka på i mötet med högkänsliga barn

Högkänsliga barn och stress/överstimulering

Känslor och känslohantering

Vikten av rutiner

Vikten av återhämtning

Stärk ditt högkänsliga barn inifrån och ut

Kommunikation kring högkänslighet med bl.a. förskola/skola


Som en bonus får ni även en unik och värdefull chans att utbyta tips och erfarenheter med andra
föräldrar till högkänsliga barn.

När: Varannan måndag med start 5/9, kl. 19-20.30

Hur: Via zoom. Vi skickar en länk i samband med din betalning

Din investering: 3900:- (föräldrapar betalar endast 4900:-). Betalning via faktura.

Anmälan: martina@högkänsligabarn.com (eller martina@hogkanslighetscoachen.nu)

Varmt välkommen!

Hälsningar/ Martina & Josefine