Sagt om föreläsningarna kring högkänsliga barn:

Jag fick många aha-upplevelser och kände igen många elever och vuxna runt omkring mig i beskrivningen av högkänslighet. Särskilt intressant var att få veta mer om vilka situationer som kan vara extra känsliga för högkänsliga barn i skolan och hur barnen reagerar på dessa

“Jag tar till mig insikten att jag genom enkla små medel kan göra skoldagen bra för alla elever, även de högkänsliga!”

“Alla elever har nytta av det arbetssätt som underlättar och struktureras upp för de högkänsliga eleverna!”

“Jättebra att vi fick många konkreta tips och exempel på situationer som kan uppkomma!”

“Föreläsningen har hjälpt mig att se en del elever med nya ögon, bra!”

“All kunskap som kan hjälpa någon elev att må bättre är bra att få!”

“Jag har fått en större förståelse för vikten av lyhördhet gentemot alla barn och elever, inte bara de som syns och hörs mest”

“Jag tycker föreläsningen var så pass viktig att den borde ligga på en stängningsdag!”