Har du ett barn i din närhet som du misstänker är högkänsligt?

Jobbar du kanske inom förskola/skola och önskar få kunskap & stöttning kring hur du på bästa sätt kan bemöta högkänsliga barn?

Eller är du kanske förälder till ett högkänsligt barn och längtar efter att få stöttning, förståelse & tips på verktyg för att på bästa sätt kunna vägleda & hjälpa ditt barn?

I dessa vägledningssamtal pratar vi grundläggande om högkänslighet och högkänsliga barn för att skapa en större kunskap, insikt och förståelse för personlighetsdraget.

Vi fokuserar på barnets aktuella situation och på de eventuella utmaningar barnet har samt hur du kan stötta barnet på bästa sätt.

Kostnad: 950 kr/samtal via telefon, 1150kr/samtal på plats i Halmstad. Vid köp av ett samtalspaket om 3 samtal ger jag 350kr rabatt. Varje samtal är en timme/gång.

För att boka samtal maila:

josefine@tankaromhogkanslighet.se